Polskie Towarzystwo Lekarskie
(Zobacz patronat)

ptl

Federacja Polskich Towarzystw Medycznych
(Zobacz patronat)

fptm

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
(Zobacz patronat)

pthit

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
(Zobacz patronat)

polskie tow dermatologiczne

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
(Zobacz patronat)

logo PTMP

Polskie Towarzystwo Pediatryczne
(Zobacz patronat)

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
(Zobacz patronat)

PTOiTr

Polskie Towarzystwo Anatomiczne
(Zobacz patronat)

pta logo blue

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
(Zobacz patronat)

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
(Zobacz patronat)

Polska Rada Ratowników Medycznych
(Zobacz patronat)

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne
(Zobacz patronat)

Polskie Towarzystwo Epileptologii
(Zobacz patronat)

Siedziba Kapituły Konkursu SUPERMEDICUS
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Oxford Tower pok. 22.52, tel.: 502 222 844
email: biuro_promocji@supermedicus.pl, www.wipwarszawa.org
Super Medicus © 2022

Tweets by Super Medicus