Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym (1988) we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym (1996). W 1993 r. obronił doktorat z medycyny (alergologia). W 2002 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego .Pełni funkcję kierownika Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji. Pod jego redakcją ukazał się m.in. największy dotychczas podręcznik alergologii wydany w języku polskim – „Alergologia, choroby alergiczne, astma”. Jest przewodniczącym Rady Konsorcjum Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego, którego konsorcjantami są: Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia i Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Z ramienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest członkiem Rady Nadzorczej Polsko Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. W latach 2009-2011 był przedstawicielem Polski w European Medicines Agency, Committee for Advanced Therapies w Londynie. Odbył staże naukowe w National Heart and Lung Institute w Londynie, Uniwersytecie w Lund oraz w ramach stypendium Fulbrighta w Jonhns Hopkins University w Baltimore. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych m. in. Przewodniczy Komitetowi „Europe and CIS” w American Academy of Allergy Asthma and Immunology, jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Siedziba Kapituły Konkursu SUPERMEDICUS
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Oxford Tower pok. 22.52, tel.: 502 222 844
email: biuro_promocji@supermedicus.pl, www.wipwarszawa.org
Super Medicus © 2019

Tweets by Super Medicus