Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii naczyniowej.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Autor książki "Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych". Członek Rady Naukowej Magazynu "Medycyna i Pasje".

Siedziba Kapituły Konkursu SUPERMEDICUS
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Oxford Tower pok. 22.52, tel.: 502 222 844
email: biuro_promocji@supermedicus.pl, www.wipwarszawa.org
Super Medicus © 2019

Tweets by Super Medicus