Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Z wykształcenia lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz organizacji kompleksowej ochrony zdrowia. Pracował w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz Katedrze Mikrobiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w Nowym Jorku oraz Savannah. Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala klinicznego oraz nauczyciel akademicki. Absolwent studiów executive MBA w USA oraz szkoleń podyplomowych na m. in. Harvard Medical School i Temple University School of Medicine. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 uzyskał stopień akademicki docenta, a w 2003 uzyskał stopień profesora medycyny klinicznej na University of Vermont College of Medicine. Współzałożyciel, prezes, a następnie członek rady nadzorczej spółki operatorskiej Szpitale Polskie SA. Wieloletni profesor nadzwyczajny, wizytujący i wykładowca studiów MBA dla kadry medycznej na Akademii Leona Koźmińskiego oraz medycznych studiów anglojęzycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Twórca programowy i dyrektor najbardziej poważanej konferencji rynku szpitalnictwa “Hospital Management”.

Siedziba Kapituły Konkursu SUPERMEDICUS
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Oxford Tower pok. 22.52, tel.: 502 222 844
email: biuro_promocji@supermedicus.pl, www.wipwarszawa.org
Super Medicus © 2019

Tweets by Super Medicus